Islam

Engelstalige Nasheeds

De vrouw in de Islam

Het huwelijk in de Islam

Links

10 punten om over na te denken

  • 1. Denk eraan dat je Heer degene vergeeft die Hem om vergeving vraagt en Hij accepteert het berouw van degene die berouw toont en Hij aanvaardt degene die naar Hem terugkeert. 2. Toon genade aan de zwakkeren en je zult gelukkig zijn; geef aan de behoeftigen en je zult het goed hebben; koester geen wrok en je zult gezond zijn. 3. Wees optimistisch want Allah is met jou en de engelen bidden om vergeving voor jou en het paradijs wacht op jou. 4. Droog je tranen, denk enkel het goede over je Heer en jaag je zorgen weg door de zegeningen te herinneren die Allah je geschonken heeft. 5. Denk niet dat deze wereld ooit perfect is voor wie dan ook. Er loopt niemand op aarde rond die alles krijgt wat hij wil, of die vrij is van alle zorgen. 6. Wees als een hoge boom met hoge doelen; als er een steen naar gegooid wordt, laat het zijn vruchten vallen. 7. Heb je ooit gehoord dat verdriet wat verloren is, terug- brengt of dat zorgen fouten rechtzetten? Dus waarom treur je en maak je je zorgen? 8. Verwacht geen problemen en moeilijkheden, maar verwacht vrede, veiligheid en een goede gezondheid, als Allah het wil. 9. Verban de vlammen van haat uit je hart door iedereen te vergeven die je ooit gekwetst heeft. 10. Ghoesl, woedhoe, siwaak en georganiseerd zijn, zijn effec- tieve medicijnen voor allerlei onrust en zorgen.